Nová Zelená úsporám v kostce

Nová zelená úsporám v roce 2015 spuštěna!

Zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti vč. její registrace. Na základě plné moci uzavřené s žadatelem komunikujeme se Státním fondem životního prostředí a zastupujeme Vás až po připsání peněz na účet.

2. výzva pro rodinné domy

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Nově je možno zažádat pouze na zateplení fasády nebo střechy či pouze na výměnu oken.
Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10%.
Rychlejší administrace, vyžadováno méně příloh. Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií bude už pouze doporučená ne závazný.

1. výzva pro bytové domy

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
- fyzické osoby podnikající i nepodnikající
- společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
- bytová družstva (dále jen „BD")
- města a obce (včetně městských částí)
- případně další právnické osoby

První výzva pro bytové domy!

První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015.

Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Renovace bytových domů by mohla být podporována nevratnou dotací Nová zelená úsporám v kombinaci s úvěrem z programu Panel+.

Bytové domy, mimo území hlavního města, budou podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva by měla být v druhé půlce roku 2015.

Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy.

Opět budeme zpracovávat kompletní dokumentaci k podání žádosti a spravovat žádost až do vyplacení dotace.

Nová zelená úsporám pro bytové domy!

Bytové domy se konečně dočkají dotací z Nová zelená úsporám.

První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována
na březen 2015. Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy.

Pokud Váš dům potřebuje nový "kabát", neváhejte nám zavolat. Napíšeme si kontakt do evidence a budeme Vás emailem informovat o aktuálnosti programu.

Program Nová zelená úsporám prodloužen!

Termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám je prodloužen do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin.

Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci.

Dotační program v roce 2014
pro rodinné domy spuštěn!!!

S námi budete připraveni. Vypracujeme Vám kompletní dokumentaci (projekt, energetický posudek, žádost o dotaci a jednání se SFŽP).

Neváhejte s přípravou žádosti o dotaci. Kompletní dokumentace se budou přijímat od 1. dubna 2014 do 31. října 2014 nebo do vyčerpání prostředků.
Vyhrazeno 1,9 miliardy Kč

Peníze dostanete na práce zahájené od 1.1.2013.

Nabízíme Vám bohaté zkušenosti s předcházejícím programem Zelená úsporám (více než 400 žádostí) a programem Nová zelená úsporám 2013.

Podporovaná opatření:
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C.1., C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
C.3 - Instalace termických solárních systémů
C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Stačí jen kontaktovat naše oddělení „Nová Zelená úsporám v kostce“.

Ing. Marcela Kovářová - manažerka projektu,
Smetanova 1484,
755 01 Vsetín,
email: info@druhazelena.cz, marcela.kovarova@hbreal.cz
mob. 725 675 511

AKTUÁLNĚ

17. 9. 2014
Seminář pro potencionální žadatele o dotaci
Ve Vsetíně v pondělí dne 22. 9. 2014, v budově Městského úřadu, Svárov 1080 (zasedací místnost 607) bude seminář pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Přednášet bude zástupce SFŽP.
Seminář je koncipován jako hodinový blok, zahrnující prezentaci a zároveň prostor pro osobní konzultace a diskuzi. Případní účastníci tohoto semináře si mohou přitom vybrat hned ze 4 termínů (13:00, 14:00, 15:00, 16:00). Program, který bude zahájen v 13:00, bude totiž pro další skupinky zájemců hned 3x opakován.
Další města, kde se semináře konají najdete na:
http://www.novazelenausporam.cz/clanek/cyklus-seminaru-nova-zelena-usporam/
 
15. 7. 2014
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 8. července dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám.
Pro žadatele je podstatná změna výše podpory na zpracování projektu v oblasti zateplení. Z původních 10 000 Kč se dotace na zpracování odborného posudku (projektu, energetického posudku) zvyšuje na 20 000 Kč.
Na zpracování odborného posudku pro solární kolektory se nově bude dávat 5 000 Kč.
Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. 4. 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky.
Další změny sníží administrativní zátěž, vyřízení dotace půjde rychleji (není třeba mít ověřené podpisy na plné moci, není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu....atd.)
Napište nám nebo zavolejte, posoudíme na jakou výši dotaci můžete dosáhnout, zpracujeme odborný posudek.
 
4. 3. 2014
1. výzva Nová zelená úsporám v roce 2014.
Stále přijímáme objednávky na zpracování projektů pro program Nová zelená úsporám.
Od 1. dubna 2014 už bude možné podávat žádosti, neváhejte tedy a nechte si u nás zpracovat žádost, projekt.
Dotace na výměnu oken, zateplení fasády, zateplení střechy, výměnu kotle a solární kolektory.
 
10. 1. 2014
Spuštěna 1. výzva Nová zelená úsporám v roce 2014.
Příjem žádostí od 1.dubna 2014 do října 2014, nebo do vyčerpání prostředků.
Alokováno 1,9 mld. Kč.
Dotace opět na zateplení, výměnu kotle a solární kolektory.
 
15. 9. 2013
Měsíc po podávání žádostí je vyčerpáno pouhých 510 mil, pokud tedy máte zájem o dotaci na zateplení, výměnu kotle či solární kolektory v rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám, kontaktujte nás.
 
13. 6. 2013
Ostrý start 2013!
Dnes, tj. 13. 6. 2013, byly vyhlášeny podmínky Nové Zelené úsporám. Oficiální stránky http://www.nzu2013.cz/.
Tam se dočtete podmínky programu, jaké jsou hladiny podpory atd.
Pokud máze zájem o zpracování žádosti vč. příloh, kontaktujte nás.
 
7. 5. 2013
Stále čekáme na vyhlášení první výzvy v programu Nová Zelená úsporám a na zveřejnění podmínek. Jakmile bude něco nového, budeme Vás na těchto stránkách informovat.
 
16. 2. 2013
Nová Zelená úsporám aktuálně
Návrh programu Nová zelená úsporám je stále v meziresortním připomínkovém řízení. Naposledy byl aktuální stav Nové Zelené úsporám představen na veletrhu For Pasiv. V návrhu dotačního titulu se nově objevila samostatná podpora instalace ekologických zdrojů vytápění. Výzva pro bytové domy bude nejdříve v roce 2015.
Více zde.
 

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun.

Program bude realizován vyhlašováním tzv. výzev k podávání žádostí o dotace na opravy a novostavby rodinných domů, bytových domů a budov veřejných služeb. Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Dotovat se budou výhradně komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti.

V lednu či v únoru roku 2013 by měly být vydány přesné podmínky programu, ale už teď víme, že první výzva bude pro zateplení rodinných domů. Žádosti se budou přijímat v srpnu 2013. Připravte si s námi už teď projektovou dokumentaci a tepelně technické výpočty.

Případné dotazy nám pište na email info@druhazelena.cz nebo volejte na mob. 725 675 511.

Rozdělení peněz v programu Nová Zelená úsporám
Finanční prostředky budou rozděleny v poměru 70 % / 30 % ve prospěch objektů určených k bydlení, a to následujícím způsobem:

 • 55 % rekonstrukce objektů k bydlení
 • 15 % novostavby objektů k bydlení (pasivní domy, domy s téměř nulovou spotřebou energie)
 • 24 % rekonstrukce objektů veřejných služeb
 • 6 % novostavby objektů veřejných služeb

Výhody programu

 • přinese úspory nákladů na vytápění pro občany
 • přispěje ke zlepšení vzhledu měst a obcí
 • zvýší kulturu bydlení
 • výrazně podpoří lokální ekonomiku
 • zvýší HDP státu
 • zvýší zaměstnanost
 • zvýší příjmy státního rozpočtu
 • sníží energetickou závislost státu
 • sníží emise skleníkových plynů
Coleman S.I. a.s.  -  MATERIÁLY PRO STŘECHY A FASÁDY  -  Merx  -  Pascal  -  Norton  -  Střecha levně  -  Parapety Blix
WWW stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2013