Kotlíkové dotace 2016

Datum:21.12.2015

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
 
 
Na co lze žádat při výměně kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním:
1. Tepelné čerpadlo
2. Kotel na tuhá paliva - ruční přikládání nebo automat
3. Plynový kondenzační kotel
 
Další podporovaná opatření
4. Instalace solárně termických soustav
5. „Mikro“ energetická opatření (pro domy, které nesplňují klasifikaci energetické náročnosti budovy na úroveň C):
  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkonových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
 
 
 Opatření
Maximální výše
dotace v % nebo Kč
 Kotel na uhlí  70 %
 Kotel na uhlí a biomasu  75 %
 Plynový kotel  75 %
 Tepelné čerpadlo  80 %
 Kotel na biomasu  80 %
 „Mikro“ opatření  20 tis. Kč
 

Zlínský kraj
Datum vyhlášení programu: 22. 12. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 1. 2016 od 7.30 hod osobně nebo poštou doporučeně
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 3. 2016 do 16.00 hod
 
alokovaná částka 100 mil
 
Moravskoslezský kraj
Datum vyhlášení programu: 18. 12. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 1.2. 2016 osobně nebo poštou doporučeně
Datum ukončení příjmu žádostí: 29.4. 2016
 
alokovaná částka 490 mil
 
Jihomoravský kraj
Datum vyhlášení programu: 18. 12. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 18.1. 2016 elektronicky
Datum ukončení příjmu žádostí: 30.4. 2016
alokovaná částka 80 mil
 
Zdroj a další informace na: 
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/12985-kotlikova-dotace-2015-2020-podminky-a-podrobnosti#co-jsou-kd
 
V případě zájmu o dotaci či další informace se na nás neváhejte obrátit.
 

Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
725 675 110
info@druhazelena.cz
Odběr novinek emailem

Naše skvělé nabídky a novinky. Stačí pouze vyplnit vaši

Editace, odhlášení
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia